Jak uzyskać wizę do Kenii?

Jak uzyskać wizę do Kenii?

Uzyskanie wizy na krótki pobyt w Kenii, w celach turystycznych lub biznesowych, jest dość łatwe w przypadku większości paszportów na świecie.

Jak uzyskać wizę do Kenii?

  1. Możesz zarejestrować się na www.ecitizen.go.ke.
  2. Z rozwijanego menu wybierz Zarejestruj się jako gość.
  3. Wybierz usługi Departamentu Imigracji po zalogowaniu.
  4. Wybierz opcję przesłania wniosku.
  5. Wybierz wizę kenijską.
  6. Wybierz rodzaj wizy i uważnie przeczytaj instrukcje.
  7. Wypełnij całkowicie formularz zgłoszeniowy.
  8. Akceptowane są karty Visa, Mastercard i inne karty debetowe.
  9. Po otrzymaniu potwierdzenia przez e-mail, pobierz i wydrukuj eVisa ze swojego konta eCitizen.
  10. W porcie wjazdu pokaż urzędnikowi imigracyjnemu swoją wydrukowaną e-wizę.

Wiza do Kenii

Wiza jednorazowa
Osoby, których narodowości wymagają wizy na wjazd do Kenii w celach biznesowych, turystycznych lub medycznych, otrzymają wizę jednokrotnego wjazdu.
Wiza tranzytowa
Na okres nie dłuższy niż 72 godziny, wydawany pasażerom łączącym się przez Kenię z innymi miejscami docelowymi.
Wizy wielokrotnego wjazdu
Są wydawane osobom odwiedzającym Kenię, których narodowość wymaga wizy na wjazd do kraju w celach biznesowych, turystycznych, medycznych lub w innych celach.

Dokumentacja i kwalifikowalność do wizy Kneya

Rząd Kenii korzysta z elektronicznego systemu wydawania wiz, który jest podobny do wizy, ale nie wymaga stempla ani etykiety w paszporcie.

Aby kwalifikować się, podróżny musi spełnić następujące kryteria:
W momencie przyjęcia musisz mieć paszport ważny co najmniej sześć miesięcy i jedną pustą stronę wizy.
Miej pod ręką dowód posiadania wystarczających środków finansowych.
Zapisuj swoje loty powrotne i powrotne.
Zachowaj kopię potwierdzenia rejestracji hotelu.
Miej pod ręką całą dokumentację potrzebną do następnej podróży.

Podróżny musi podać następujące informacje, aby wypełnić formularz zamówienia:
Zdjęcie i kopia strony informacyjnej z paszportu
kopia pierwszej strony okładki paszportu
Zaproszenie Kopia kenijskiego świadectwa rejestracji firmy
duplikat

Odwiedzin 26