Kraje bezwizowe dla posiadaczy zielonej karty

Jak uzyskać wizę do Ghany?

Uzyskanie wizy na krótki pobyt w Ghanie w celach turystycznych lub biznesowych jest dość łatwe w przypadku większości paszportów na świecie.

Jak uzyskać wizę do Ghany?

Możesz samodzielnie ubiegać się o wizę do Ghany, ale jeśli potrzebujesz pomocy przy aplikacji wizowej, możesz skorzystać z niezawodnej usługi wizowej, takiej jak VisaHQ or iVisalub Przyspieszona wiza. W zależności od narodowości i posiadanego czasu jedna usługa może być wygodniejsza niż druga.

Wymagania dotyczące wniosku wizowego o wizę do Ghany

Wymagany jest elektroniczny wniosek o wizę do Ghany. Zanim zaczniesz, zapoznaj się i zeskanuj wszystkie poniższe wymagania wstępne, ponieważ muszą one zostać przesłane w trakcie całego procesu aplikacji online:

(1) Strona informacyjna Twojego paszportu (maks. 250 KB).

(2) Wymagane jest zdjęcie paszportowe wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (maks. 250 KB).

(3) Wymagana jest rezerwacja hotelu LUB zaproszenie z kopią paszportu/dowodu osobistego gospodarza (maks. 250 KB).

Musisz wysłać swój oryginalny paszport; kopia nie wystarczy.

Aby ubiegać się o wizę, podpisany paszport musi mieć przynajmniej 6 miesięcy ważności. Wizy o okresie ważności krótszym niż sześć miesięcy nie będą wydawane.
Musi być wystarczająco dużo pustych stron wizowych. Wizy są dołączone do pustych stron „Visa” w paszporcie. Tylna strona „poprawek” paszportu (wyraźnie oznaczona jako taka) nie nadaje się do wydawania wizy.
Jeśli Twój paszport nie spełnia tych warunków, przed złożeniem wniosku wizowego musisz go odnowić lub uzyskać nowy.

(4) Obywatele spoza USA muszą przedstawić dowód swojego statusu prawnego w Stanach Zjednoczonych (maks. 250 KB).

Ghany e-wizy

Ghana eVisa to nowa wiza internetowa, którą ogłosił rząd Ghany i ma zostać wkrótce uruchomiony.

E-Visa do Ghany, gdy tylko będzie dostępna, umożliwi uprawnionym obywatelom podróżowanie do Ghany na krótki okres bez konieczności ubiegania się o wizę do ambasady lub czekania w kolejce po wizę do Ghany po przyjeździe.

Rząd Ghany wdraża przede wszystkim wizę Ghany online, aby przyspieszyć procedurę składania wniosków wizowych i poprawić sektor turystyczny w kraju.

Odwiedzin 41