Jak uzyskać wizę do Hiszpanii z USA?

Bezwizowe podróże do Hiszpanii i Andory są dostępne dla obywateli USA przez okres do trzech miesięcy. Przepisy rządowe w Hiszpanii mogą wymagać biletu powrotnego lub stałego lub dowodu pieniędzy, w zależności od sytuacji w danym momencie. Amerykanie, którzy chcą pozostać w Hiszpanii dłużej niż 90 dni, muszą złożyć wniosek o przedłużenie wizy do hiszpańskich władz imigracyjnych, aby to zrobić Co najmniej trzy tygodnie przed upływem pierwotnego terminu wjazdu, komisariat policji musi otrzymać wniosek o przedłużenie nie ponad dziewięćdziesiąt dni. Kiedy jest dostępny, to tylko w ekstremalnych okolicznościach.

Rezydenci i pracownicy ze Stanów Zjednoczonych muszą uzyskać wizę z Ambasady lub Konsulatu Hiszpanii znajdującego się w ich stanie lub kraju ostatniego pobytu przed podróżą do Hiszpanii. Po zatwierdzeniu wizy cudzoziemcy w Hiszpanii muszą ubiegać się o zezwolenie w ciągu trzech miesięcy. Aby uzyskać wizę pobytową lub pracowniczą, należy wejść na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zadzwonić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod bezpłatny numer 060 w Hiszpanii.

Różne rodzaje wiz dla Hiszpanii:

Wniosek o wizę krótkoterminową:

Obywatele USA mogą wjechać do Hiszpanii bez wiz na okres do 90 dni, ponieważ Hiszpania jest członkiem Schengen (zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych). Chociaż, wybierając się na krótki pobyt w Hiszpanii, musisz wziąć pod uwagę poniższe punkty:

  • Wymagane jest posiadanie paszportu ważnego przez sześć miesięcy po zakończeniu pobytu w Hiszpanii, dwóch pustych stron paszportu na pieczątki wjazdowe i wyjazdowe
  • Potwierdzony bilet w obie strony lub dalej
  • ważne ubezpieczenie zdrowotne/wypadkowe/repatriacyjne z pełnym zasięgiem międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia w strefie Schengen
  • Dowód wystarczających środków na czas pobytu w Hiszpanii.

Wniosek o wizę długoterminową:

Aby przebywać w Hiszpanii dłużej niż trzy miesiące, musisz złożyć wniosek o wizę pobytową w konsulacie lub ambasadzie Hiszpanii najbliżej Twojego poprzedniego miejsca zamieszkania (odwiedź stronę hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy, aby znaleźć najbliższy konsulat lub ambasadę).

Hiszpańskie wymagania wizowe różnią się w zależności od rodzaju wnioskowanej wizy: wiza studencka, wiza na pobyt nieopłacalny lub wiza do pracy (odpowiednio na studia, na pobyt lub na pobyt i pracę). Musisz jednak umówić się na spotkanie w ambasadzie lub konsulacie, przedstawić wymagane dokumenty w formie oryginału i kopii, a także uiścić opłatę (zwykle 60 euro, ale wyższe opłaty obowiązują obywateli USA), która nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia wniosku. Możesz sprawdzić ten artykuł ubiegać się o wizę długoterminową do Hiszpanii.

Odwiedzin 22