Banki w Austrii

W Austrii istnieje 700 banków, w tym banki akcyjne, banki komercyjne, pocztowe kasy oszczędnościowe i firmy udzielające pożyczek wzajemnych. Austria jest jednym z najbogatszych krajów strefy euro. System bankowy tego kraju również odnosi sukcesy i spełnia światowe standardy.

Czytaj więcej